MISJA ZAKŁADÓW MIĘSNYCH „PEKPOL OSTROŁĘKA” S.A.

Zadowolenie klienta, stałe dążenie do podnoszenia jakości naszych produktów oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa zdrowotnego są stawiane przez Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A. zawsze na pierwszym miejscu.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom naszych klientów Zarząd Spółki ustanowił Politykę Jakości oraz Bezpieczeństwa Żywności, jak również Kodeks Etycznego Postępowania, określając odpowiedzialność najwyższego kierownictwa oraz wszystkich pracowników, współpracowników i kontrahentów za realizację wyznaczonych celów jakościowych w Spółce.

SPROSTANIE ROSNĄCYCH WYMAGAŃ NASZYCH KLIENTÓW

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A. posiadają wdrożone i certyfikowane systemy zarzadzania jakością i bezpieczeństwem żywności, uznawane na całym świecie, takie jak: IFS Food i BRC Food, stale podnosząc ich poziom wdrożenia. Potwierdzając tym samym, że funkcjonujące w zakładzie procesy są systematycznie doskonalone.

Rokrocznie zwiększamy ilość prowadzonych badań chemicznych i mikrobiologicznych dla wyrobów oraz środowiska produkcyjnego, wykorzystując do tego celu własne laboratoria badawcze, a także współpracując z akredytowanymi zewnętrznymi laboratoriami badawczymi.

Jednocześnie jesteśmy poddawani ciągłej weryfikacji ze strony współpracujących z nami sieci handlowych. To właśnie informacje od naszych klientów sprawiają, że nasze procesy są ciągle doskonalone, zaś bogata oferta produktowa jest stale aktualizowana i znajdują się w niej wyłącznie sprawdzone wyroby.

Z myślą o naszych klientach, podjęliśmy współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Osób z Celiakią i Na Diecie Bezglutenowej, dołączając do grona producentów wędliniarskich z ofertą bezpiecznym produktów bezglutenowych. Z roku na rok rozszerzamy ofertę wyrobów bezglutenowych certyfikowanych międzynarodowym symbolem Przekreślonego Kłosa.

Dla naszych konsumentów wprowadzamy do naszej oferty wyroby wegańskie i wegetariańskie, które zostały certyfikowane znakiem v- label.

Jako duży producent żywności czujemy się odpowiedzialni za zdrową i bezpieczną żywność, dlatego też naszą pracą staramy się wychodzić naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom, tak aby konsumenci kupowali nasze wyroby z pełną świadomością dobrego wyboru.

NASZE CERTYFIKATY

pekpol-cerfyikat

CERTYFIKAT IFS (INTERNATIONAL FOOD STANDARD)

Sprawdź
pekpol-cerfyikat

CERTYFIKAT BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY

Sprawdź
pekpol-cerfyikat

LICENCJA NA UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO PRZEKREŚLONY KŁOS

Sprawdź