Infolinia +48 29 764 11 01

Przedstawiciele regionalni

 • Piotr Koprowski (kierownik regionu)

  29 764 13 04

 • Dorota Mendala (kierownik regionu)

  29 764 13 04

  Gdańsk, Sopot, Gdynia

 • Biuro Obsługi Klienta

  29 764 13 04

 • Piotr Koprowski (kierownik regionu)

  29 764 13 04

  Kielce

 • Biuro Obsługi Klienta

  29 764 13 04

 • Piotr Koprowski

  29 764 13 04

 • Biuro Obsługi Klienta

  29 764 13 04

 • Biuro Obsługi Klienta

  29 764 13 04

 • Biuro Obsługi Klienta

  29 764 13 04

  Wrocław

 • Małgorzata Rzepińska (kierownik regionu)

  29 764 13 04

  Warszawa

 • Biuro Obsługi Klienta

  29 764 13 04

  Toruń, Bydgoszcz

 • Biuro Obsługi Klienta

  29 764 13 04

 • Agnieszka Grądzka

  29 764 13 04

  Łomża

 • Krzysztof Staniszewski

  29 764 13 04

  Olsztyn

 • Biuro Obsługi Klienta

  29 764 13 04

 • Biuro Obsługi Klienta

  29 764 13 04

Branżowy program promocji
Nr POIG.06.05.02-00-149/12-00
Projektu „ Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności firmy W ramach poddziałania 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, 2007-2013

Zakłady Mięsne ”PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna
w Ławach, ul. Przemysłowa 31, 07-410 Ostrołęka NIP 758-000-01-14 REGON 55002397 Zarejestrowana pod nr KRS 0000029756 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 31 355 320 zł

Administratorem danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A.,
ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. oświadczają, iż posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy.