Infolinia +48 29 764 11 01

Plastry

Polędwica sopocka

Waga: 100 g

Rodzaj opakowania: VAC

Szynka wieprzowa gotowana

Waga: 100 g

Rodzaj opakowania: VAC

Szynka konserwowa

Waga: 100 g

Rodzaj opakowania: VAC

Boczek

Waga: 100 g

Rodzaj opakowania: VAC

Baleron

Waga: 100 g

Rodzaj opakowania: MAP

Kiełbasa sucha

Waga: 100g

Rodzaj opakowania: VAC

Schab pieczony

Waga: 100g

Rodzaj opakowania: VAC

Luncheon Meat

Waga: 100g

Rodzaj opakowania: VAC

Salami dojrzewające

Waga: 100g

Rodzaj opakowania: VAC

Krakowska Sucha

Waga: 100g

Rodzaj opakowania: VAC

Salceson biały

Waga: 90g/125g

Rodzaj opakowania: MAP

Salceson czarny

Waga: 90g/125g

Rodzaj opakowania: MAP

2
Branżowy program promocji
Nr POIG.06.05.02-00-149/12-00
Projektu „ Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności firmy W ramach poddziałania 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, 2007-2013

Zakłady Mięsne ”PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna
w Ławach, ul. Przemysłowa 31, 07-410 Ostrołęka NIP 758-000-01-14 REGON 55002397 Zarejestrowana pod nr KRS 0000029756 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 31 355 320 zł

Administratorem danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A.,
ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. oświadczają, iż posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy.