Infolinia +48 29 764 11 01

O firmie

-11b7411Historia Zakładów Mięsnych Pekpol Ostrołęka liczy już ponad 40 lat. Firma od początku funkcjonowania była i jest znaczącym producentem wędlin w Polsce.

Wraz z transformacją gospodarczą i ustrojową, w naszym kraju, zakład został znacznie zmodernizowany, a cały proces produkcyjny zautomatyzowany. Aby konkurować z firmami działającymi w Europie, wprowadzono nowe technologie i dostosowano je do wymagań Unii Europejskiej. Wykorzystanie nowoczesnych technologii jest dziś kluczowym elementem strategii firmy. Stworzenie wydajnego parku maszynowego pozwoliło zaprojektować i wdrożyć zupełnie nowy cykl produkcyjny. Aktualnie, Zakłady Mięsne Pekpol Ostrołęka, dysponują rozwiniętym parkiem maszynowym, w skład, którego wchodzą m.in.: potokowa linia do rozbioru mięsa czerwonego, linia do plasterkowania wędlin, linia do pakowania produktów w kartony.

Modernizacja i wprowadzenie nowych technologii to nie jedyny czynnik, który zdecydował o sukcesie Zakładów Mięsnych Pekpol Ostrołęka. Istotnym elementem jest zachowanie tradycji i wieloletnich receptur.

-11b7385Większość produktów nieprzerwanie powstaje w oparciu o sprawdzone i niezmienne receptury. Firma produkuje dziś 120 pozycji asortymentowych. Gama wyrobów jest bardzoszeroka, należą do niej: wędzonki, kiełbasy cienkie, kiełbasy grube, parówki, wędliny podrobowe i garmażeryjne, wyroby blokowe. Sztandarowym produktem są parówki „Paryżanki”, które dwukrotnie zdobyły prestiżowy laur konsumenta „Najlepsze w Polsce”, a także wyroby tworzące linię Spiżarnia Dębowa, szynka Dębowa, Kabanosy ze Spiżarni, kiełbasa myśliwska, jałowcowa, kiełbasa krakowska sucha.

Oferta produktowa dostosowana jest do zmieniającego się rynku i potrzeb konsumenta. Produkty pakowane są w formy dogodne dla klienta: map, vac, opakowania cateringowe, karton.

Branżowy program promocji
Nr POIG.06.05.02-00-149/12-00
Projektu „ Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności firmy W ramach poddziałania 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, 2007-2013

Zakłady Mięsne ”PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna
w Ławach, ul. Przemysłowa 31, 07-410 Ostrołęka NIP 758-000-01-14 REGON 55002397 Zarejestrowana pod nr KRS 0000029756 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 31 355 320 zł

Administratorem danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A.,
ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. oświadczają, iż posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy.