Infolinia +48 29 764 11 01

Kurpiowskie Specjały

Krakowska Sucha Kurpiowskie Specjały

Waga: 270g

Rodzaj opakowania: VAC

Kiełbasa z kija Kurpiowskie Specjały

Waga: 220g

Rodzaj opakowania: MAP

Kiełbasa biała z szynki Kurpiowskie Specjały

Waga: ok. 400g

Rodzaj opakowania: MAP

2
Branżowy program promocji
Nr POIG.06.05.02-00-149/12-00
Projektu „ Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności firmy W ramach poddziałania 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, 2007-2013

Administratorem danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A.,
ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka