Infolinia +48 29 764 11 01

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Zadowolenie klienta, zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych wyrobów mięsnych oraz dbałość o środowisko naturalne są stawiane przez Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A. zawsze na pierwszym miejscu.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom naszych klientów Zarząd Spółki ustanowił Politykę Jakości oraz Bezpieczeństwa Żywności, jak również Kodeks Etycznego Postępowania, określając odpowiedzialność najwyższego kierownictwa oraz wszystkich pracowników, współpracowników i kontrahentów za realizację wyznaczonych celów  jakościowych w Spółce.

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A. posiadają wdrożone i certyfikowane systemy zarzadzania jakością i bezpieczeństwem żywności, uznawane na całym świecie, takie jak: ISO 22 000, IFS i BRC.  Potwierdzając tym samym, że funkcjonujące w zakładzie procesy są zaprojektowane w sposób pozwalający spełnić nie tylko najwyższe wymagania jakościowe, ale również wymagania prawne i etyczne w odniesieniu do warunków pracy.


Poza kontrolą zewnętrznych jednostek certyfikujących oraz kontrolą wewnętrzną, Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A. znajdują się pod stałym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Ostrołęce. Jednocześnie jesteśmy poddawani ciągłej weryfikacji ze strony współpracujących z nami sieci handlowych. To właśnie informacje od naszych klientów sprawiają, że nasze procesy są ciągle doskonalone, zaś bogata oferta produktowa jest stale aktualizowana i znajdują się w niej wyłącznie sprawdzone wyroby.


Z  myślą o naszych klientach, postanowiliśmy w roku 2016 podjąć współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Osób z Celiakią i Na Diecie Bezglutenowej oraz dołączyć do grona producentów wędliniarskich z ofertą bezpiecznych bezglutenowych produktów. Międzynarodowym symbolem Przekreślonego Kłosa zostało  oznaczonych kilkanaście produktów.

Jako duży producent żywności czujemy się odpowiedzialni za zdrową i bezpieczną żywność, dlatego też naszą pracą staramy się wychodzić naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom, tak aby konsumenci kupowali nasze wyroby z pełną świadomością dobrego wyboru.

Pliki do pobrania

 

Certyfikaty

 

Branżowy program promocji
Nr POIG.06.05.02-00-149/12-00
Projektu „ Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności firmy W ramach poddziałania 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, 2007-2013

Zakłady Mięsne ”PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna
w Ławach, ul. Przemysłowa 31, 07-410 Ostrołęka NIP 758-000-01-14 REGON 55002397 Zarejestrowana pod nr KRS 0000029756 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 31 355 320 zł

Administratorem danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A.,
ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. oświadczają, iż posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy.