Infolinia +48 29 764 11 01

Garmażeria i wyroby podrobowe

Szynkowa Hiszpańska

Waga: ok. 3,0 kg

Rodzaj opakowania: LUZ

Pasztetowa delikatesowa

Waga: 200 g

Rodzaj opakowania: LUZ

Pasztetowa pomidorowa

Waga: 200 g

Rodzaj opakowania: LUZ

Kaszanka gryczana

Waga: ok. 0,7 kg

Rodzaj opakowania: MAP

Kaszanka Biała

Waga: ok. 0,6 kg

Rodzaj opakowania: MAP

Kiszka ziemniaczna

Waga: ok. 0,7 kg

Rodzaj opakowania: MAP

salceson czarny

Waga: ok. 2,2 kg

Rodzaj opakowania: LUZ

salceson biały

Waga: ok.2,2 kg

Rodzaj opakowania: LUZ

Salcesonik

Waga: 200g

Rodzaj opakowania: LUZ

Salceson Włoski

Waga: ok. 1,5 kg

Rodzaj opakowania: 1/2 VAC

Golonka Królewska

Waga: ok.2,5kg

Rodzaj opakowania: LUZ

Schab Mojej Mamy

Waga: ok. 1,1 kg

Rodzaj opakowania: VAC

2
Branżowy program promocji
Nr POIG.06.05.02-00-149/12-00
Projektu „ Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności firmy W ramach poddziałania 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, 2007-2013

Zakłady Mięsne ”PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna
w Ławach, ul. Przemysłowa 31, 07-410 Ostrołęka NIP 758-000-01-14 REGON 55002397 Zarejestrowana pod nr KRS 0000029756 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 31 355 320 zł

Administratorem danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A.,
ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. oświadczają, iż posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy.