Infolinia +48 29 764 11 01

Dane kontaktowe

Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A.

Przemysłowa 31, Ławy

07-410 Ostrołęka

NIP 7580000114. Nr KRS 0000029756


tel: 29 764 11 01 fax: 29 764 14 06

e-mail: biuro@pekpol.pl

Biuro Obsługi Klienta

tel: 29 764 12 95, 29 764 13 06

tel: 29 764 12 92, 29 764 12 89

tel: 29 764 12 94, 29 764 13 04

tel: 29 764 14 03, 29 764 14 08

e-mail: handel@pekpol.pl

Dział Marketingu

tel: 29 764 13 13

e-mail: marketing@pekpol.pl

Dział Reklamacji

tel: 29 764 12 12

tel: 29 764 13 02

email: reklamacje@pekpol.pl

Dział HoReCa

tel: 29 764 13 91

Dział Zakupu Mięsa

tel: 29 764 12 99

Dział Zakupu Materiałów Pomocniczych

tel: 29 764 12 96

Dział Eksportu

Kseniya Kazachenko-Senyshyn

Export Director

tel: +48 29 764 12 77

tel: +48 600 888 615

e-mail: kseniya.kazachenko@pekpol.pl

languages: Polish, English, Ukrainian, Russian

 

Izabela Modzelewska

Specjalista ds. eksportu

tel: +48 29 764 12 82

e-mail: eksport@pekpol.pl

languages: Polish, English, German

 

tel: 29 764 12 77

kontakt w języku polskim


e-mail: export@pekpol.pl

e-mail: eksport@pekpol.pl

Dział Logistyki

tel: 29 764 12 98

Dział zasobów ludzkich

tel: 29 764 13 03

Branżowy program promocji
Nr POIG.06.05.02-00-149/12-00
Projektu „ Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności firmy W ramach poddziałania 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, 2007-2013

Zakłady Mięsne ”PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna
w Ławach, ul. Przemysłowa 31, 07-410 Ostrołęka NIP 758-000-01-14 REGON 55002397 Zarejestrowana pod nr KRS 0000029756 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 31 355 320 zł

Administratorem danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A.,
ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. oświadczają, iż posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy.