Infolinia +48 29 764 11 01

ZAPYTANIE OFERTOWE SIAL PARYŻ 2014

Przyjmujemy oferty na kompleksową organizację Udziału w Międzynarodowych Targach Żywności SIAL PARYŻ 2014, które odbędą się w dniach 19-23 października 2014r. w Paryżu. W związku z realizacją projektu będącego częścią Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Poddziałanie 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Opis przedmiotu zamówienia:

- projekt stoiska „pod klucz” na targi SIAL PARIS 2014 – stoisko narożne o powierzchni 25m2

- wykonanie projektu, zabudowa i demontaż stoiska, grafika oraz nadzór autorski i techniczny nad realizacją zabudowy

Specyfikacja:

- wysyłana na żądanie

Kryterium wyboru oferty:

1.         Cena

2.         Czas realizacji

3.         100% spełnienie kryteriów

Oferta powinna obejmować:

a) dane teleadresowe

b) dwie propozycje graficzne zabudowy stoiska

c) specyfikacje techniczne

d) cenę całkowitą netto w PLN, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia

e) termin realizacji

f) warunki i termin płatności

g) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania, wraz z pieczęcią firmową.

Termin przesłania ofert:

- odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres; anna.kwiatkowska@pekpol.pl

- składanie ofert do dnia 30 lipca do godz. 1200

- pod uwagę będą brane tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w w/w terminie

Wybór oferty i powiadomienie o wyborze:

- wszyscy, którzy złożą ofertę zostaną poinformowani o wyborze drogą mailową do dnia 1 sierpnia 2014r.

 


 

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
relatedProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,eu-project
Poddziałanie 6.5.2 "Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji"

 

Poleć znajomemu
Wyślij e-mailem
Branżowy program promocji
Nr POIG.06.05.02-00-149/12-00
Projektu „ Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności firmy W ramach poddziałania 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, 2007-2013

Administratorem danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A.,
ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. oświadczają, iż posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy.