Infolinia +48 29 764 11 01

Zapytanie ofertowe

Przyjmujemy oferty na kompleksową organizację Udziału w Międzynarodowych Targach Żywności SIAL China 2015, które odbędą się w dniach 6-8 maja 2015r. w Szanghaju. W związku z realizacją projektu będącego częścią Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Poddziałanie 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Opis przedmiotu zamówienia:

  • wynajem i zabudowa stoiska na targach  SIAL China 2015.
  • projekt stoiska „pod klucz” stoisko o powierzchni 9m2
  • wykonanie projektu, zabudowa i demontaż stoiska, grafika oraz nadzór autorski i techniczny nad realizacją zabudowy
  • dostarczenie materiałów reklamowych i produktów na miejsce

Specyfikacja:

  • wysyłana na żądanie

Kryterium wyboru oferty:

1. Cena
2. Kompleksowość oferty
3. Czas realizacji
4. 100% spełnienie kryteriów

Oferta powinna obejmować:

a) dane teleadresowe
b) dwie propozycje graficzne zabudowy stoiska
c) specyfikacje techniczne
d) cenę całkowitą netto w PLN, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia
e) termin realizacji
f) warunki i termin płatności
g) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania, wraz z pieczęcią firmową.

Termin przesłania ofert:

  • odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres; anna.kwiatkowska@pekpol.pl
  • składanie ofert do dnia 20 lutego 2015r. 
  • pod uwagę będą brane tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w w/w terminie

Wybór oferty i powiadomienie o wyborze:

  • wszyscy, którzy złożą ofertę zostaną poinformowani o wyborze drogą mailową do dnia 27 lutego 2015r.

 

 

 

 

innowacje-small 

 related

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.           Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,Poddziałanie 6.5.2 "Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji"

 

Poleć znajomemu
Wyślij e-mailem
Branżowy program promocji
Nr POIG.06.05.02-00-149/12-00
Projektu „ Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności firmy W ramach poddziałania 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, 2007-2013

Administratorem danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A.,
ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. oświadczają, iż posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy.