Infolinia +48 29 764 11 01

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przyjmujemy oferty przygotowania oraz wydruku materiałów informacyjno-promocyjnych w języku angielskim w formie broszury.Oferta obejmuje projekt graficzny, skład i przygotowanie do druku oraz druk materiałów.

Według niżej wymienionych kryteriów:

a)         Format A4.

b)         Nakład: 500 egzemplarzy.

c)         Objętość: 8 stron + 4 strony okładki.

d)         Papier: okładka – kreda błysk 300 g, środek – kreda błysk 135 g.

e)         Druk: 4+4 oraz lakier offsetowy błysk na 1. i 4. stronie okładki.

f)         Introligatornia: oprawa szyta – 2 zszywki.

W/w materiały oprócz zawartości merytorycznej i promocyjnej muszą zawierać informacje dotyczące uczestnictwa firmy PEKPOL w Branżowym Programie Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych. Zgodnie z wymogami w projekcie musi być umieszczone:

a) emblemat Unii Europejskiej, spełniający normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia 1828/2006, oraz odniesienie do Unii Europejskiej;

b) odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

c) hasło określone przez Instytucję Zarządzającą, podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty, „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” lub „Dotacje na innowacje”, najlepiej z wyrażeniem „Inwestujemy w waszą przyszłość”.

Komplet materiałów informacyjno-promocyjnych w języku angielskim zostanie dostarczony po zaakceptowaniu oferty.

Punktowane będzie:

  1. Cena
  2. Czas realizacji
  3. 100% spełnienie kryteriów

Termin składania ofert: do dnia 30.07.2014r.

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej wraz z określonym terminem realizacji na adres: anna.kwiatkowska@pekpol.pl

 

 

`                                                                     

 

Poleć znajomemu
Wyślij e-mailem
Branżowy program promocji
Nr POIG.06.05.02-00-149/12-00
Projektu „ Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności firmy W ramach poddziałania 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, 2007-2013

Administratorem danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A.,
ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. oświadczają, iż posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy.