Oferta Pracy

Specjalista ds. Marketingu

Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A.

Zadania:

– współtworzenie i realizacja strategii marketingowej
– opracowywanie i nadzór nad przygotowaniem materiałów marketingowych i ich dystrybucja
– współpraca z firmami zewnętrznymi (agencjami reklamowymi, drukarniami, itd.)
– monitorowanie i analiza rynku pod względów trendów rynkowych i działań konkurencji
– praca nad kilkoma projektami jednocześnie/wielozadaniowość
– prowadzenie działań komunikacyjnych i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
– dbanie o jakość realizowanych zadań

Oczekiwania:

 • – wykształcenie wyższe kierunkowe
 • – znajomość najnowocześniejszych narzędzi i rozwiązań marketingowych
 • – umiejętność planowania i organizacji działań marketingowych
 • – doskonałe zdolności komunikacyjne, interpersonalne i organizacyjne
 • – zorientowanie na cel i pozytywne nastawienie
 • – pomysłowość, sprawność w działaniu, rzetelność
 • – znajomość MS Office w stopniu bardzo dobrym
 • – dobra znajomość języka angielskiego
 • – prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • – umowę o pracę na pełny etat
 • – możliwość rozwoju oraz wdrażanie własnych pomysłów
 • – udział w szkoleniach i konferencjach
 • – udział w targach, piknikach i eventach branżowych
 • – prywatną opiekę medyczną
 • – program rekomendacji pracowników
 • – paczki świąteczne
 • – spotkania integracyjne

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@pekpol.pl z dopiskiem specjalista ds. marketingu lub osobiste dostarczenie do siedziby firmy.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07-410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. marketingu. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 – 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.plinspektor@pekpol.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Specjalista ds. Marketingu

Pracownik odpowiedzialny za współtworzenie i realizację strategii marketingowej

Pracownik gospodarczy

Pracownik odpowiedzialny za utrzymanie w czystości terenów zakładu i dbanie o estetykę terenów zielonych

Młodszy specjalista ds. eksportu

Pracownik odpowiedzialny za nawiązywanie nowych oraz podtrzymywanie istniejących relacji handlowych z partnerami zagranicznymi

Czas na nową pracę

Formularz

  Informacje personalne
  Stanowisko

  CV