Oferta Pracy

Magazynier

Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A.

Zadania:

– praca na urządzeniach mobilnych
– realizacja zamówienia odbiorców (kompletowanie towaru wg zamówienia)
– przestrzeganie zasad rotacji produktów w magazynie

Oczekiwania:

 • – książeczka sanitarno-epidemiologiczna
 • – umiejętność logicznego myślenia
 • – chęć pracy zmianowej
 • – dyspozycyjność i odpowiedzialność
 • – chęć pracy w temperaturze 4-6˚C
 • – mile widziane uprawnienia na wózki widłowe

Oferujemy:

 • – stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • – możliwość zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji
 • – wyżywienie
 • – możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i prywatnej opieki medycznej
 • – bony i paczki świąteczne

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@pekpol.pl z dopiskiem magazynier lub osobiste dostarczenie do siedziby firmy.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07-410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko magazyniera. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 – 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.plinspektor@pekpol.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Specjalista ds. kontroli jakości

Pracownik zajmujący się prowadzeniem badań przechowalniczych i oceny organoleptycznej wyrobów

Kierownik Regionalnej Sprzedaży

Pracownik odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych klientów

Magazynier

Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówień i kompletowanie towaru

Czas na nową pracę

Formularz

  Informacje personalne

  Stanowisko

  CV