Oferta Pracy

Kierownik Regionalnej Sprzedaży

Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. na obszar województwa pomorskiego

Zadania:

– pozyskiwanie nowych klientów
– nawiązywanie oraz utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami
– zarządzanie zespołem
– monitorowanie rynku i konkurencji
– realizacja wyznaczonych planów sprzedaży na podległym terenie

Oczekiwania:

 • – wykształcenie wyższe
 • – minimum 6 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (najlepiej w branży mięsnej)
 • – umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • – umiejętności skutecznej komunikacji
 • – wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne i łatwość w budowaniu trwałych relacji
 • – elastyczność i umiejętność szybkiego adaptowania się do zmian i nowych sytuacji
 • – zdolności organizacyjne i umiejętność realizowania zróżnicowanych zadań
 • – samodzielność w realizowaniu powierzonych zadań
 • – dyspozycyjność oraz umiejętność planowania czasu pracy
 • – prawo jazdy kategorii B, doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • – książeczka sanitarno-epidemiologiczna

Oferujemy:

 • – perspektywę rozwoju i możliwość kariery w firmie o stabilnej pozycji na rynku
 • – samodzielność w działaniach na swoim terenie
 • – pracę na pełny etat
 • – atrakcyjne warunki płacy
 • – samochód służbowy i telefon komórkowy

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@pekpol.pl z dopiskiem Kierownik Regionalnej Sprzedaży lub osobiste dostarczenie do siedziby firmy.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07-410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Kierownik Regionalnej Sprzedaży . Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 – 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.plinspektor@pekpol.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Specjalista ds. Marketingu

Pracownik odpowiedzialny za współtworzenie i realizację strategii marketingowej

Specjalista ds. kontroli jakości

Pracownik zajmujący się prowadzeniem badań przechowalniczych i oceny organoleptycznej wyrobów

Kierownik Regionalnej Sprzedaży

Pracownik odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych klientów

Czas na nową pracę

Formularz

  Informacje personalne

  Stanowisko

  CV