Hotlinia +48 29 764 12 77

Über die Firma

Die Geschichte der Fleischverarbeitenden Betriebe Ostrołęka reicht bereits 40 Jahre zurück. Die Firma gehört seit ihrer Gründung zu den größten Unternehmen dieser Branche in Polen.
weiterlesen »

unsere zertifikaten arrow
Branżowy program promocji
Nr POIG.06.05.02-00-149/12-00
Projektu „ Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności firmy W ramach poddziałania 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, 2007-2013

Administratorem danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A.,
ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka