Infolinia +48 29 764 11 01

Kiełbasy i Kabanosy

Kiełbasa ostrołęcka

Waga: ok. 0,7 kg

Rodzaj opakowania: MAP

Kiełbasa ostrołęcka z serem

Waga: ok. 0,7 kg

Rodzaj opakowania: MAP

Kiełbasa śląska

Waga: ok. 3,0 kg

Rodzaj opakowania: MAP

Kiełbasa Krakowska Sucha

Waga: ok. 1,3 kg

Rodzaj opakowania: MAP

Kiełbasa Podwawelska Oryginalna

Waga: ok. 1,0 kg

Rodzaj opakowania: MAP

Kabanosy ze spiżarni

Waga: 120 g

Rodzaj opakowania: MAP

Frankfurterki parzone

Waga: ok. 0,7 kg

Rodzaj opakowania: MAP

Kiełbasa Bukowa

Waga: ok 1kg

Rodzaj opakowania: MAP

Kiełbasa Mistrza

Waga: ok. 1,1 kg

Rodzaj opakowania: MAP

1
Branżowy program promocji
Nr POIG.06.05.02-00-149/12-00
Projektu „ Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności firmy W ramach poddziałania 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, 2007-2013