Infolinia +48 29 764 11 01

Garmażeria i wyroby podrobowe

Pasztetowa delikatesowa

Waga: 200 g

Rodzaj opakowania: LUZ

Pasztetowa pomidorowa

Waga: 200 g

Rodzaj opakowania: LUZ

Kaszanka gryczana

Waga: ok. 0,7 kg

Rodzaj opakowania: MAP

Kiszka ziemniaczna

Waga: ok. 0,7 kg

Rodzaj opakowania: MAP

Kaszanka Królewska

Waga: ok. 1,2 kg

Rodzaj opakowania: MAP

Salceson Włoski

Waga: ok. 1,5 kg

Rodzaj opakowania: 1/2 VAC

Golonka Królewska

Waga: ok.2,5kg

Rodzaj opakowania: LUZ

1
Branżowy program promocji
Nr POIG.06.05.02-00-149/12-00
Projektu „ Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności firmy W ramach poddziałania 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, 2007-2013